Commissies

Commissies​

Door als lid van de Maastrichtse Studentenvereniging Tragos zitting te nemen in een van de vele commissies die de M.S.V. Tragos rijk is, krijg je de mogelijkheid jezelf te ontplooien en je tegelijkertijd actief in te zetten voor je eigen vereniging. De M.S.V. Tragos kent een breed scala aan verscheidene commissies die aansluiten op verschillende interessegebieden, dit geeft leden de mogelijkheid een commissie te vinden die het best bij hem of haar past. Door je actief in te zetten voor een commissie kan je jezelf ontwikkelen op organisatorisch, cultureel, sociaal, financieel en/of professioneel gebied.

pr.JPG
luco.JPG
soluco.JPG

Activiteitencommissie

Deze commissie bestaat uit eerste- en tweedejaars en is verantwoordelijk voor het organiseren van de vele open feesten die de M.S.V. Tragos kent. De Activiteitencommissie organiseert onder andere het MultiZalenFeest (MZF) dat meerdere keren per jaar wordt gehouden. Het MZF is uitgegroeid tot een van de bekendste feesten onder studerend Maastricht en trekt jaarlijks vele bezoekers naar de verschillende zalen van onze Sociëteit Fort Koning Willem I waar verschillende muziekstijlen worden gespeeld. 

Acquisitie/ Duurzaamheidcommissie

De Acquisitiecommissie houdt zich bezig met het vinden van plaatselijke partners. Deze commissie draait om de vraag: “Wat kan de M.S.V. Tragos bieden aan Maastricht en wat kan Maastricht bieden aan de M.S.V. Tragos?”. Deze commissie onderhoudt ook de interne instagrampagina "ken je korting", op deze pagina kunnen Tragosleden kennis maken met alle (kortings)deals die zij als lid in Maastricht hebben. Daarnaast zal deze commissie zich vanaf 2020 ook bezighouden met het verduurzamen van onze Vereniging. 

Almanak

De Almanakcommissie is verantwoordelijk voor het schrijven, ontwerpen en drukken van de almanak. De almanak is een jaarverslag waarin stukken geschreven door de Senaat, de B.O.C., alle disputen, huizen en commissies te vinden zijn. Ook staan er verslagen in van alle Tragos activiteiten die dat jaar hebben plaatsgevonden in. Ieder lid van Tragos krijgt een almanak. 


Cabaretcommissie

Het jaarlijkse cabaret wordt bedacht en gespeeld door deze commissie. Ieder jaar zetten zij in D'n hiemel een cabaret voorstelling neer waarin de spot wordt gedreven met gebeurtenissen van het voorafgaande jaar. 


De Caducéecommissie

De Caducéecommissie is een controlerend orgaan binnen de M.S.V. Tragos. De quaestoren moet hun uitgaven en inkomsten verantwoorden aan de Caducéecommissie. Deze commissie bestaat uit leden die veel ervaring hebben met het reilen en zeilen van de M.S.V. Tragos.

DJ-commissie

Onder de M.S.V. Tragos leden zitten veel draaitafel-talenten. Deze komen samen in de DJ-commissie. Leden van deze DJ-commissie staan tijdens open feesten bekend als "Tragos residents" en draaien regelmatig op feesten van de M.S.V. Tragos, maar ook op andere verenigingen.

Eerstejaarscommissie

Deze commissie bestaat uit eerste- en tweedejaars. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een maandelijkse activiteit speciaal voor de eerstejaars. Vaak bedenken zij thema's voor onze maandagavonden, de avond waarop commissies en jaarclubs op de kroeg borrelen. 

Festivalcommissie

De Festivalcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse festival op de binnenplaats van de M.S.V. Tragos. Al vanaf de start van het academisch jaar is deze commissie bezig met het regelen van de vetste DJ's voor het Tragos festival (Tragos Open Air/Fortfest).

Galacommissie

Het dies gala der M.S.V. Tragos wordt georganiseerd door de galacommissie. Deze commissie organiseert een compleet galaweekend met een pre-gala evenement (bijvoorbeeld een casino avond) op de vrijdagavond op onze eigen Sociëteit en als hoogtepunt het gala op de zaterdagavond op een externe locatie. 


Kroegcommissie

De Kroegcommissie is elke avond te vinden achter de bar en voorziet de leden van bier, wijn of het drankje van de maand. Leden worden geacht de mores van de bar te kennen en zich hieraan te houden. Als dit niet gebeurt, zal iemand van de K.C. de leden corrigeren. 

Lustrumcommissie

Elke vijf jaar viert de M.S.V. Tragos haar lustrum. De leden die het lustrumjaar organiseren dragen een grote verantwoordelijkheid en zitten dan ook twee jaar lang in deze commissie. In 2017 vierde Tragos haar VIIe lustrum met het thema WAANZIN. Onderdeel van dit lustrumjaar was een lustrumreis naar Praag, een compleet verzorgd galaweekend op een externe locatie en een complete lustrumweek in mei. Ons eerstvolgende lustrum zal plaatsvinden in 2022. 


PR-commissie

De PR-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten die de M.S.V. Tragos tijdens de INKOM biedt. De commissie wordt gevuld door derdejaars en ouder. 


Sociëteitslustrumcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een lustrumweek tijdens een lustrumjaar van onze Sociëteit Fort Koning Willem I. In 2019 zat de M.S.V. Tragos 25 jaar in het fort en vierde Tragos dus haar vijfde sociëteitslustrum met het thema "Tragos Writes History". 

Traband

De Traband is de band van de M.S.V. Tragos.

Traumacommissie

De Traumacommissie is het creatieve brein achter De Trauma, het verenigingsblad dat vijf keer per jaar wordt gepubliceerd.